ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ- 28/02/2023-Εκκλησίες στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς, ΠΕ Χανίων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού με
Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που αφορά στο
Yποέργο με τίτλο: «Αποκατάσταση και ανάδειξη πέντε εκκλησιών στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς, ΠΕ Χανίων» στο πλαίσιο της πράξης «Αποκατάσταση και ανάδειξη πέντε εκκλησιών στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς, ΠΕ Χανίων» (MIS 5053961), που θα υλοποιηθεί απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/967%CE%954653%CE%A04-7%CE%A5%CE%A7