ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ- 07/03/2023- Ι.Ν. ΕΛΚΟΜΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΚΑΤΩ ΠΟΛΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ EΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΚΑΕ 2022ΝΑ51400031 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ι.Ν. ΤΟΥ ΕΛΚΟΜΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΠΟΛΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (2019ΣΕ01400025)».

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%A0214653%CE%A04-%CE%925%CE%A1