Χρώμα στα ελληνικά χειροτεχνήματα: Καμπάνια crowdsourcing για το ένδυμα

Το έργο “CRAFTED: Enrich and promote traditional and contemporary crafts”, στο οποίο συμμετέχει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), στο πλαίσιο της διάδοσης των παραδοσιακών τεχνών, αξιοποιεί Tεχνητή Nοημοσύνη για τον εμπλουτισμό ψηφιακών συλλογών. Μια από αυτές τις τεχνολογίες είναι ένας αλγόριθμος που εντοπίζει αυτόματα χρώματα σε τεκμήρια παραδοσιακών τεχνών. Ο αλγόριθμος ΤΝ εφαρμόστηκε σε μια επιλογή τεκμηρίων που απεικονίζουν διάφορα αντικείμενα της ελληνικής χειροτεχνίας, με έμφαση στην ενδυματολογική μας κληρονομιά. Τα αντικείμενα παρέχονται από ελληνικές συλλογές και συσσωρεύονται από το ΕΚΤ στο SearchCulture.gr. Αν σας ενδιαφέρει η ενδυματολογική μας κληρονομιά και οι εφαρμοσμένες παραδοσιακές τέχνες, βοηθήστε να βελτιωθεί η τεκμηρίωσή τους, συμμετέχοντας στην καμπάνια “Χρώμα στα ελληνικά χειροτεχνήματα’”. Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο https://www.ekt.gr/el/news/28708

Ανακοινώσεις: