ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 14/3/2023-ΡΟΔΟΣ –KΑΛΥΜΝΟΣ