ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 19/04/2023-Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου

Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A0%CE%95%CE%99469%CE%97%...