ΕΚΔΟΣΗ

Τεχνικές και Υλικά Ζωγραφικών Έργων Τέχνης: Φορητές Εικόνες & Πίνακες.
Γενικές Αρχές Προληπτικής Συντήρησης

Χρήστος Χ. Καρύδης

Έτος έκδοσης: 2019
Εκδόσεις Ίων
ΕΥΔΟΞΟΣ: 86199428

Χαιρετισμός: Α.Θ.Μ. Πάπας & Πατριάρχης Αλεξανδρείας & Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β.
Προλογισμός: τ. Διευθυντής Συντήρησης Εθνικής Πινακοθήκης: Δρ. Μιχαήλ Δουλγερίδης
Εισαγωγικό Σημείωμα για την Θεολογία της Εικόνας: Δρ. Γεωρ. Κόρδης

Το περιεχόμενο της μελέτης, το οποίο σε δώδεκα (12) κεφάλαια καλύπτει την παρουσίαση όλων των κατασκευαστικών υλικών και τεχνικών της φορητής εικόνας και των πινάκων, διαμορφώθηκε για μεγαλύτερη ευκολία σε τρία κύρια μέρη. Στο πρώτο μέρος αναλύονται όλα τα κατασκευαστικά υλικά της φορητής εικόνας (ξύλο, ύφασμα, προετοιμασία, χρωστικές, συνδετικά υλικά, χρύσωμα και βερνίκωμα) και στο τέλος παρουσιάζονται βήμα προς βήμα η κατασκευή μιας φορητής εικόνας. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται τα υλικά και η κατασκευή ενός ζωγραφικού έργου σε ύφασμα όπως επίσης και οι τρόποι τελαρώματος. Τέλος, το τρίτο και τελευταίο μέρος αφιερώνεται στη διατήρηση των ζωγραφικών έργων μέσω της 'πρόληψης' παρουσιάζοντας τα βασικά πεδία της προληπτικής συντήρησης.

Ανακοινώσεις: