Κάλεσμα για τη δημιουργία νέου συνδικαλιστικού σωματείου ιδιωτικών υπαλλήλων στη συντήρηση (ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ)

Κάλεσμα για τη δημιουργία νέου συνδικαλιστικού σωματείου ιδιωτικών υπαλλήλων στη συντήρηση (ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ)

Στις 12/02/2023, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μελών του ΣΣΑΕΤΤΕ, κατόπιν πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ). Το θέμα της συνάντησης ήταν η ενημέρωση σχετικά με τη δημιουργία συνδικαλιστικού σωματείου εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα - συμπεριλαμβανομένων και των υπαλλήλων ΙΔΟΧ του ΥΠ.ΠΟ.Α..

Στη συγκεκριμένη συνάντηση το ΔΣ ενημέρωσε τα μέλη για τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησαν τα μέλη του ΔΣ σχετικά με το θέμα αυτό, και για την επαφή που έκανε με την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ). Ο πρόεδρος της ΟΙΥΕ δήλωσε την πρόθεσή του να βοηθήσει τους ιδιωτικούς υπαλλήλους στη συντήρηση να ιδρύσουν σωματείο. Το νέο αυτό συνδικαλιστικό σωματείο θα προασπίζει τα εργασιακά δικαιώματα υπαλλήλων στη συντήρηση και η ΟΙΥΕ προτίθεται να συνδράμει στο μέλλον στη δημιουργία συλλογικής σύμβασης εργασίας, κάτι που είναι εδώ και δεκαετίες πάγιο αίτημα μέρους των μελών του ΣΣΑΕΤΤΕ. Η συγκεκριμένη ενημέρωση επαναλήφθηκε και στην Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του ΣΣΑΕΤΤΕ που πραγματοποιήθηκε στις 18/03/2023, οπότε και ήρθαν σε επαφή με το ΔΣ ενδιαφερόμενα μέλη και συνάδελφοι.

Κατόπιν αυτής της συνάντησης, και μετά από αιτήματα συναδέλφων και μελών του ΣΣΑΕΤΤΕ, κοινοποιούμε κάλεσμα για να μαζευτούν όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη δημιουργία ενός τέτοιου σωματείου, έτσι ώστε να τους φέρουμε σε επαφή και να διευκολύνουμε την πρώτη επικοινωνία μεταξύ τους.

Παρακαλούνται τα μέλη να προωθήσουν αυτό το κάλεσμα σε κάθε ενδιαφερόμενο που εργάζεται στην συντήρηση ως υπάλληλος σε ιδιωτικό φορέα, υπάλληλος ΙΔΟΧ, τριτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μας στείλουν έως τις 10/07/2023 με e-mail το ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας τους στο e-mail του Συλλόγου (s_saet@yahoo.gr), με την ένδειξη "Νέο Σωματείο ιδιωτικών υπαλλήλων στη συντήρηση". Στη συνέχεια το ΔΣ θα επικοινωνήσει με τους ενδιαφερόμενους, για να οργανωθεί και να διευκολυνθεί μια πρώτη συνάντηση.

Ο ΣΣΑΕΤΤΕ δεσμεύεται ότι δε θα διαμοιράσει τα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία επικοινωνίας των ενδιαφερομένων σε τρίτους.