Συμπαράσταση του ΣΣΑΕΤΤΕ στον Σ.Ε.Α. ενάντια στην «Ανάκληση παραχώρησης χρήσης ακινήτου επί της οδού Ερμού 134-136, ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου / Υπουργείου Πολιτισμού, στον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων»

Το παρόν κείμενο αποστέλλεται ως συμπαράσταση στο κάλεσμα του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων (Σ.Ε.Α.) ενάντια στην Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού για την «έξωσή» του από την ιστορική του έδρα επί της οδού Ερμού 134-136.

Ο Σύλλογος Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΣΑΕΤΤΕ), ο οποίος αποτελεί επιστημονικό και επαγγελματικό φορέα εκπροσώπησης του συνόλου των πτυχιούχων συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, έχει φιλοξενηθεί στο παρελθόν στην έδρα του Σ.Ε.Α. για εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα.

Ο ΣΣΑΕΤΤΕ τάσσεται υπέρ της προάσπισης της ελευθερίας της έκφρασης και της επιστημονικής, πολιτιστικής και συνδικαλιστικής δράσης του Σ.Ε.Α. Οι σκοποί, οι πόροι, το έργο και η δράση των σωματείων και συλλόγων που προασπίζονται τον πολιτισμό και τα δικαιώματα των εργαζομένων σε αυτόν, δε θα πρέπει να βάλλονται και να παρεμποδίζονται από κανέναν, πόσω μάλλον από το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού.

Ο Σ.Ε.Α. με την παραμονή του στο εν λόγω διατηρητέο κτίριο διασφαλίζει τη με σεβασμό διατήρηση, προστασία και προβολή του χαρακτήρα του κτιρίου. Ευελπιστούμε στην ανάκληση της απόφασης «έξωσης» του Σ.Ε.Α. από την έδρα του, απόφαση η οποία βάλλει ευθέως και αδίκως τους σκοπούς του και την εύρυθμη λειτουργία του.

Στηρίζουμε τις θέσεις του Σ.Ε.Α. (αρ.πρωτ. 120/04.08.2023 και 121/13.08.2023) και εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας.