ΕΛΙΝΥΑΕ - Διαβαλκανικό Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, Θεσσαλονίκη, 4 Μαρτίου 2024

O ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. διοργανώνει Διαβαλκανικό Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στις 4 Μαρτίου 2024.

Το Συνέδριο τελεί Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έχει την υποστήριξη των Κοινωνικών Εταίρων ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΣΒΕ και πραγματοποιείται με τη συνεργασία του ΙΝΣΒΕ.

Στόχος του συνεδρίου είναι η ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων για τα υφιστάμενα συστήματα και τις προοπτικές της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ) στις χώρες των Βαλκανίων καθώς και η προώθηση συνεργασιών και κοινών δράσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Εκπρόσωποι από τις χώρες αυτές, από όλο το φάσμα των εμπλεκόμενων στην ΥΑΕ, θα συζητήσουν θέματα σχετικά με κοινά ζητήματα και προκλήσεις στα υφιστάμενα συστήματα ΥΑΕ των διαφόρων Βαλκανικών χωρών, καθώς και τη γενικότερη κατάσταση και τις προοπτικές. Εκπρόσωποι επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές χώρες των Βαλκανίων θα παρουσιάσουν την εμπειρία τους σε θέματα ΥΑΕ. Επίσης, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και επιστήμονες θα αναδείξουν θέματα ΥΑΕ υψηλής προτεραιότητας που ενδείκνυνται για συνεργασίες και κοινές δράσεις στην περιοχή.

Το συνέδριο απευθύνεται σε όλους όσους εμπλέκονται ενεργά με τη διαχείριση των θεμάτων ΥΑΕ, καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται και παρακολουθούν τις προκλήσεις που αφορούν στο παρόν και το μέλλον της εργασίας στις χώρες των Βαλκανίων.

Για εγγραφές και πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου εδώ

Ανακοινώσεις: