ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 06/02/2024 - ΒΕΜ, Μεταξουργείο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου 2 με τίτλο «Εργασίες συντήρησης σταθερού βιομηχανικού εξοπλισμού και υποδομών της Βιοτεχνίας Ελληνικών Μαντηλιών (ΒΕΜ) στο Μεταξουργείο», που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, στο πλαίσιο του έργου «Sub. 3.23 Στερέωση και αποκατάσταση του κτηρίου της πρώην Βιοτεχνίας Ελληνικών Μαντηλιών (ΒΕΜ), επί των οδών Πλαταιών
38 και Σφακτηρίας στο Μεταξουργείο και μετατροπή του σε Μουσείο Τυποβαφικής Τέχνης και Κέντρο Χειροτεχνίας του Υφάσματος» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5200248

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/95%CE%9D%CE%9946%CE%9D%CE%9A%CE%9F...