ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 11/03/2024 - Δήμος Μαραθώνα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προκήρυξη για την πρόσληψη επιστημονικού και λοιπών ειδικοτήτων ΙΔΟΧ προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο με τίτλο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισμούς Γραμματικό, Άνω Σούλι, Καλέντζι και Αγ. Παντελεήμων (τμήμα του οικισμού) του Δήμου Μαραθώνα».

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/94%CE%9A%CE%9E46%CE%9D%CE%9A%CE%9F...