Συλλογή υπογραφών για τη διατήρηση και επανάχρηση του τσιμεντάδικου Χαλκίδας για την προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Αυλίδας

Για την προστασία και ανάδειξη του διεθνούς ενδιαφέροντος υποβαθμισμένου τοπίου του αρχαιολογικού χώρου της Αυλίδας, και τη διασύνδεσή του με την τοπική και Διεθνή κοινωνία, και τη διατήρηση των εγκαταστάσεων του Τσιμεντάδικου στο σύνολο τους, ως μνημείο ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, κοινωνικής, τεχνικής, βιομηχανικής και γενικότερα ιστορικής αξίας, και την αξιοποίησή τους με νέες χρήσεις, που θα προκύψουν μέσω συμμετοχικών και διεπιστημονικών διαδικασιών προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, της τοπικής και εθνικής οικονομίας, η Ομάδα Πρωτοβουλίας Πολιτών για την Διατήρηση και Επανάχρηση του Τσιμεντάδικου Χαλκίδας για την Προστασία και Ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου της Αυλίδας συλλέγει υπογραφές και ζητάει τη βοήθειά σας.

Για να δείτε την πρόταση της Ομάδας Πρωτοβουλίας για τη χρήση του χώρου ως πολυδύναμο κέντρο πολιτισμού, εκπαίδευσης, έρευνας & τεχνολογίας πατήστε εδώ.

Για παραδείγματα επανάχρησης δείτε εδώ.

Για να συνυπογράψετε ψηφιακά πατήστε εδώ.

Ανακοινώσεις: