έρευνα για το παράνομο εμπόριο έργων τέχνης

Η Ιταλίδα συνάδελφος συντηρήτρια Michela Contessi, μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Master of Cultural Property Protection in Crisis Response- CPP του Πανεπιστημίου του Τορίνο, zητά τη συμβολή των μελών του ΣΣΑΕΤΤΕ για τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου για τη μεταπτυχιακή της διατριβή, η οποία θα παραδοθεί τέλος Δεκεμβρίου 2024. Το θέμα της έρευνάς της είναι η αντίληψη που έχουν οι συντηρητές για το παράνομο εμπόριο έργων τέχνης. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και για τη συμπλήρωσή του χρειάζονται λιγότερα από 5 λεπτά. Οι απαντήσεις που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς. Μπορείτε να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο σε έναν από τους παρακάτω συνδέσμους.
Το ερωτηματολόγιο στα αγγλικά: https://forms.gle/j9MZoqMPyatpV9e79
Το ερωτηματολόγιο στα ιταλικά: https://forms.gle/tQqEwu1o8rtj4AtM9

Ανακοινώσεις: