Η θρησκευτική πολιτιστική κληρονομιά μέσα από το SearchCulture.gr

Ένα μεγάλο και σημαντικό κεφάλαιο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς είναι άρρηκτα δεμένο με την ορθόδοξη παράδοση και ιστορία μας. Στον Εθνικό Συσσωρευτή Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture.gr, μπορείτε να πλοηγηθείτε σε πλούσιο ψηφιακό περιεχόμενο εκκλησιαστικής ιστορίας και θρησκευτικής τέχνης, να ανακαλύψετε τεκμήρια Θρησκευτικής Τέχνης, Θρησκευτικής Ιστορίας ή Θρησκευτικά Κείμενα, αλλά και δίγλωσσες, επιμελημένες Θεματικές Εκθέσεις για διάφορες πτυχές της Ορθόδοξης ιστορίας.

Ανακοινώσεις: