Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 29/06/2010

Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού στη ΛΕ' ΕΠΚΑ (Αρ. Πρωτ: 28.06.2010 /1639).
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του Υπουργείου Πολιτισμού πατώντας στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=38613