Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 05/07/2010

Ανακοινώσεις πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού
1. 20η ΕΒΑ (Αρ. Πρωτ: 25.06.2010 /1518)
2. 17η ΕΒΑ (Αρ. Πρωτ: 02.07.10/1525)
3. 18η ΕΒΑ (Αρ. Πρωτ: 05.07.2010 /1597).
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του Υπουργείου Πολιτισμού πατώντας στις παρακάτω διευθύνσεις:
1. http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=38734
2. http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=38738
3. http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=38754