Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 09/07/2010

Ανακοινώσεις πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού:
1. ΛΣΤ' ΕΠΚΑ (Αρ. Πρωτ: 02.07.2010 /4244)
2. ΚΘ' ΕΠΚΑ (Αρ. Πρωτ: 22.06.2010 /1874)
3. 4η ΕΒΑ (Αρ. Πρωτ: 06.07.2010 /3613)
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του Υπουργείου Πολιτισμού πατώντας στις παρακάτω διευθύνσεις:
1. http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=38733
2. http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=38824
3. http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=38842