Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 12/07/2010

Ανακοινώσεις πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού:
1. Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Πελοποννησιακών Σπουδών (Αρ. Πρωτ: 05.07.2010 /604)
2. ΚΖ΄ΕΠΚΑ (Αρ. Πρωτ: 07.07.2010 /2791)
3. ΛΑ΄ΕΠΚΑ (Αρ. Πρωτ: 25.06.2010 /623)
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του Υπουργείου Πολιτισμού πατώντας στις παρακάτω διευθύνσεις:
1. http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=38939
2. http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=38937
3. http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=38932