Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 04/08/2010

Ανακοινώσεις πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού:
1. Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου (Αρ. Πρωτ: 02.08.2010/2531)
2. ΚΘ΄ ΕΠΚΑ (Αρ. Πρωτ: 02.08.2010/2281)
3. ΚΘ΄ ΕΠΚΑ (Αρ. Πρωτ: 02.08.2010/2283)
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του Υπουργείου Πολιτισμού πατώντας στις παρακάτω διευθύνσεις:
1. http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=39579
2. http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=39581
3. http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=39582