Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 17/08/2010

Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού στη ΚΕ' ΕΠΚΑ (Αρ. Πρωτ: 12.08.2010/4328).
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του Υπουργείου Πολιτισμού πατώντας στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=39718