Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 20/08/2010

Ανακοινώσεις πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού:
1. ΛΓ' ΕΠΚΑ (Αρ. Πρωτ: 11.08.2010/4484)
2. Λ' ΕΠΚΑ (Αρ. Πρωτ: 16.08.2010/4809)
3. 23η EBA (Αρ. Πρωτ: 17.08.2010/5246)
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του Υπουργείου Πολιτισμού πατώντας στις παρακάτω διευθύνσεις:
1. http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=39773
2. http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=39775
3. http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=39782