Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 24-25/08/2010

Ανακοινώσεις πρόσληψης επιστημονικού:
1. Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση Iδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων στα πλαίσια του Έργου: "Aρχαιολογικό πάρκο μεταβυζαντινών μνημείων Κληματιάς" για την 8η ΕΒΑ (Αρ. Πρωτ: 5408/18-08-2010).
2. Πρόσληψη ωρομισθίου επιστημονικού προσωπικού για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες της ΛΗ΄ Ε.Π.Κ.Α Καλαμάτας για την εκτέλεση του έργου κατασκευής του αυτοκινητόδρομου «Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρo – Σπάρτη στο τμήμα Τσακώνα – Καλαμάτα (Αρ. Πρωτ: 4025/13-08-2010).
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του Υπουργείου Πολιτισμού πατώντας στις παρακάτω διευθύνσεις:
1. http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=39917
2. http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=39915