Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 01/09/2010

Προκήρυξη για πρόσληψη ωρομίσθιου επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του Έργου: «Μουσειολογική – Μουσειογραφική Μελέτη του Νέου Μουσείου Πατρών».
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του ΤΔΠΕΑΕ πατώντας στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.tdpeae.gr/index.php?ID=oTNIa99Sk0y5DmzV&Rec_ID=241