Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 03/09/2010

Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού στην ΙΗ΄ ΕΠΚΑ (Αρ. Πρωτ: 31.08.2010/3393).
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του Υπουργείου Πολιτισμού πατώντας στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=40140