Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 06/09/2010

Προκήρυξη για πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για τις ανάγκες του έργου «Συντήρηση-ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Πέλλας και περιοχής της-Β΄φάση»
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του ΤΔΠΕΑΕ πατώντας στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.tdpeae.gr/index.php?ID=oTNIa99Sk0y5DmzV&Rec_ID=242