Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 13-14/09/2010

Ανακοινώσεις πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού:
1. Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων (Αρ. Πρωτ: 3078/86064/09-09-2010)
2. 8η ΕΒΑ (Αρ. Πρωτ: 5826/08-09-10)
3. ΙΕ΄ ΕΠΚΑ (Αρ. Πρωτ: 3984/08-09-10)
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του Υπουργείου Πολιτισμού πατώντας στις παρακάτω διευθύνσεις:
1. http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=40472
2. http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=40374
3. http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=40454