Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 16/11/2010

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
23η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%990%CE%A0%CE%93-%CE%A84

2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
23η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%990%CE%A0%CE%93-%CE%9A%CE%94