Συμβάσεις ορισμένου χρόνου

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 81 ΤΗΛ. 2103218475
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 11-15/02/2008

ΤΑΤΟΙ (1710 ΩΡΕΣ)
2 ΤΕ Β Ομάδας με εμπειρία στη συντήρηση Αρχειακού Υλικού
1 ΤΕ Α Ομάδας με εμπειρία στη συντήρηση Υφάσματος
1 ΔΕ με εμπειρία στη συντήρηση Υφάσματος

ΣΠΑΡΤΗ (1300 ΩΡΕΣ)
2 ΤΕ Α ή Β Ομάδας με εμπειρία στη συντήρηση Υφάσματος

ΠΑΤΡΑ (1050 ΩΡΕΣ)
6 ΤΕ Β Ομάδας με εμπειρία στη συντήρηση Τοιχογραφίας
9 ΔΕ Έργων Ζωγραφικής με εμπειρία στη συντήρηση Τοιχογραφίας
1 Εργάτης

ΟΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (720 ΩΡΕΣ)
2 ΤΕ Α Ομάδας με εμπειρία στη συντήρηση Ψηφιδωτού
2 ΔΕ Έργων Τέχνης με εμπειρία στη συντήρηση Ψηφιδωτού
1 ΤΕ Β Ομάδας με εμπειρία στη συντήρηση Τοιχογραφίας
1 ΔΕ Έργων Ζωγραφικής με εμπειρία στη συντήρηση Τοιχογραφίας

ΓΟΥΡΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (1350 ΩΡΕΣ)
4 ΤΕ Β Ομάδας με εμπειρία στη συντήρηση Τοιχογραφίας
1 Εργάτης

ΚΩΣ (1700 ΩΡΕΣ)
1 ΤΕ Β Ομάδας με εμπειρία στη συντήρηση Επιχρισμάτων και Τοιχογραφίας
5 ΔΕ Έργων Ζωγραφικής με εμπειρία στη συντήρηση Τοιχογραφίας
2 Εργάτες