ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 14/6/2011

ΛΓ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης και επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του ενταγμένου στο Ε.Π. Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος 2007-2013 του Έργου Βελτίωση δρόμου πρόσβασης και επέκταση δικτύου διαδρομών επισκεπτών του αρχαιολογικού χώρου Κασσώπης (Συνεχιζόμενο έργο)
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%913%CE%9A%CE%93-%CE%9A0