Προκήρυξη Επιλογής Προσωπικού 24/06/2011

13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση Καθολικού Ι. Μονής Παληανής στο Βενεράτο Ηρακλείου» (Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 του ΕΣΠΑ)

Περισσότερες πληροφορίες:
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=30872

7η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Επαναπροκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για τις ανάγκες του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ Ι.Μ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΑΓΙΑΣ, Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ» ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013».

Περισσότερες πληροφορίες:
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=30807