Προκήρυξη Επιλογής Προσωπικού 24/06/2011

ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προκήρυξη για πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του Έργου «Αναστήλωση αρχαίου θεάτρου Διονύσου».

Περισσότερες Πληροφορίες:
http://et.diavgeia.gov.gr/f/tdpeae/ada/4%CE%913%CE%A4469%CE%97%CE%94%CE%...