Προκήρυξη Επιλογής Προσωπικού 28/06/2011

8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού Τ.Ε Συντηρητών για την «Ολοκλήρωση εργασιών – αποκατάσταση τοιχογραφιών του ναού της Αγίας Θεοδώρας Άρτας» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την 8η Ε.Β.Α.

Περισσότερες πληροφορίες:
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=31225

ΚΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου «Διαμόρφωση και Αποκατάσταση του Νότιου Πλατώματος του Αρχαιολογικού Χώρου των Πετρών Αμυνταίου Ν. Φλώρινας» με κωδικό ΟΠΣ 302730 2011ΣΕ1480090

Περισσότερες πληροφορίες:
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=31158