ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 12/7/2011

ΚΑ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Επαναπροκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες της ενταγμένης στο Ε.Π. Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου , Πράξη «Διαμόρφωση και Ανάδειξη Άσπρου Πύργου Σερίφου».
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%A39%CE%93-%CE%9A94

13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Επαναπροκήρυξη δύο (2) θέσεων επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση Καθολικού Ι. Μονής Παληανής στο Βενεράτο Ηρακλείου» (Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 του ΕΣΠΑ)
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%A39%CE%93-26%CE%99