ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Job Title: Conservator
Organisation: National Library of Scotland
Salary: £23,037 - 26,707 p.a. (pro rata)
Type: Full-Time Position
Contract: Until 31 March 2012 with a possible extension
Location: Edinburgh, Scotland
Closing Date: Friday, July 22nd, 2011

Περισσότερες πληροφορίες στο:
http://www.museumjobs.com/jobdetails.php?JobID=6666

Job Title: Conservator; Organic Artefacts
Organisation: The British Museum
Salary: £21,670 p.a.
Type: Full-Time Position
Location: London, England
Closing Date: Thursday, August 11th, 2011

Περισσότερες πληροφορίες στο:
https://atsv7.wcn.co.uk/search_engine/jobs.cgi?SID=amNvZGU9MTE5NzM4MCZ2d...