ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 18/07/2011

28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Προκήρυξη Πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση τοιχογραφιών Ι. Ναού Αγ. Ιωάννου Προδρόμου στα Δελιανά Δήμου Πλατανιά (πρώην Δ.Κολυμβαρίου) Ν. Χανίων» με κωδικό αριθμό 2010 ΣΕ01480179 της ΣΑΕ 0148.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%A31%CE%93-0%CE%9D%CE%9E