ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 19/07/2011

8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού Τ.Ε Συντηρητών για την «Ολοκλήρωση εργασιών – αποκατάσταση τοιχογραφιών του ναού της Αγίας Θεοδώρας Άρτας» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την 8η Ε.Β.Α. (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%93-%CE%A7%C...