ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 22/7/2011

ΚΕ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Επαναπροκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιου επιστημονικού προσωπικού και εργάτη υψηλής εξειδίκευσης για τις ανάγκες του έργου «Συστηματική ανασκαφή στο λόφο Καστέλι στην πόλη Χανίων».
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%93-%CE%9F%C...

28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Προκήρυξη Πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του έργου ΣΑΕ0148 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΧΙΝΙΑΚΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» με κωδικό αριθμό 2010ΣΕ01480158 της ΣΑΕ 0148.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%93-34%CE%99