Επικείμενη προκήρυξη

Απεστάλη για δημοσίευση η προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων στο ΥΠΠΟ:

11 ΠΕ
8 ΤΕ

Απαραίτητα προσόντα:
- άδεια άσκησης
- γνώση χειρισμού Η/Υ (WORD, EXCEL, INTERNET)
- γνώση ξένης γλώσσας: πολύ καλή για ΤΕ και άριστη για ΠΕ

Αθήνα, 8 Μαΐου 2008
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2008
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Γνωστοποιείται ότι απεστάλη για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) η 3Κ/2008 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων είκοσι πέντε (325) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε διάφορους φορείς του δημόσιου τομέα.

Οι θέσεις ανά νομαρχία φορέα και κλάδο/ειδικότητα της ως άνω προκήρυξης έχουν καταχωρισθεί και αναφέρονται αναλυτικά προς ενημέρωσή σας στο διαδίκτυο στον ηλεκτρονικό τόπο του ΑΣΕΠ.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Πίνακας θέσεων269.83 KB