Προκηρύξεις - διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Job Title: Conservator
Organisation: National Library of Scotland
Salary: £23,037 - 26,707 p.a. (pro rata)
Type: Full-Time Position
Contract: Until 31 March 2012 with a possible extension
Location: Edinburgh, Scotland
Closing Date: Friday, July 22nd, 2011

Περισσότερες πληροφορίες στο:
http://www.museumjobs.com/jobdetails.php?JobID=6666

Job Title: Conservator; Organic Artefacts
Organisation: The British Museum
Salary: £21,670 p.a.
Type: Full-Time Position
Location: London, England
Closing Date: Thursday, August 11th, 2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 12/7/2011

ΚΑ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Επαναπροκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες της ενταγμένης στο Ε.Π. Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου , Πράξη «Διαμόρφωση και Ανάδειξη Άσπρου Πύργου Σερίφου».
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%A39%CE%93-%CE%9A94

13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 11/7/2011

ΛΓ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

1. Επαναπροκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την ενταγμένη στο Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα 2007-2013 Πράξη Ανάδειξη Ρωμαϊκού Υδραγωγείου Νικόπολης Νομού Πρέβεζας
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%A3%CE%A8%CE%93-%CE%9E%C...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 07-08/07/2011

ΚΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη ωρομίσθιου επιστημονικού προσωπικού και εργατών υψηλής εξειδίκευσης για τις ανάγκες του έργου «Συστηματική ανασκαφή στο λόφο Καστέλι στην πόλη Χανίων».

Περισσότερες πληροφορίες στο:
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=33312

ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1. Προκήρυξη για πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών
υψηλής εξειδίκευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΔΠΕΑΕ 06/07/2011

Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Eκτέλεση Aρχαιολογικών Έργων

Προκήρυξη για πρόσληψη επιστημονικού και τεχνολογικού προσωπικού (μηχανικών και συντηρητών), καθώς και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης (λιθοξόων) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια των αναγκών του Έργου: «Αποκατάσταση βορειότερων τμημάτων μακρών πλευρών ναού Επικούριου Απόλλωνα Βασσών»

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 05/07/2011

ΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Επαναπροκήρυξη δύο (2) θέσεων Συντηρητών Έργων Τέχνης Τ.Ε. με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου 2011ΣΕ01480069 "Ανάπλαση - Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Παλαιοκάστρου Αιγών (Αρχαία Αιγείρα) / Πρώτη Φάση".

Περισσότερες πληροφορίες στο:
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=32442

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 4/7/2011

2η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη προσωπικού (Β’ ανακοίνωση), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του έργου «Μοναστηριακό Συγκρότημα Επισκοπής Σικίνου - Αποκατάσταση Κελιών και Συντήρηση Τοιχογραφιών Αγ. Άννας» ενταγμένου στο Ε.Π. «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013» της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΕΣΠΑ)
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%A3%CE%A0%CE%93-0%CE%A7%...

ΚΒ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Προκήρυξη Επιλογής Προσωπικού 30/6/2011

ΚΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Επαναπροκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και εργατών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες αρχαιολογικού έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΥΡΙΑΣ (ΔΥΤΙΚΗΣ) ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΤΕΡΑΣ» στο Νομό Χανίων, ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και νήσων Αιγαίου 2007-2013» (συνεχιζόμενο έργο)
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=31481

Προκήρυξη Επιλογής Προσωπικού στο Εξωτερικό

Job Opportunities

Job Title: Paper Conservator
Organisation: Bodleian Libraries
Salary: £25,854 - 30,870 p.a.
Type: Full-Time Position
Contract: Fixed-Term for 18 months
Location: Oxford, England
Closing Date: Friday, July 29th, 2011

Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.museumjobs.com/jobdetails.php?JobID=6640

Job Title: Book Conservator
Organisation: Bodleian Libraries
Salary: £25,854 - 30,870 p.a.
Type: Full-Time Position
Contract: Fixed term for 2 years
Location: Oxford, England
Closing Date: Friday, July 29th, 2011

Περισσότερες πληροφορίες:

Προκήρυξη Επιλογής Προσωπικού στο Εξωτερικό

The Sainsbury Centre for Visual Arts

Job Title: Assistant Conservator
Salary: £19,822 - 22,971 p.a.
Type: Full-Time Position
Contract: 9 months fixed-term
Location: Norwich, England
Closing Date: Friday, August 5th, 2011
Job Ref No: SC1929

Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.museumjobs.com/jobdetails.php?JobID=6642

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Προκηρύξεις - διαγωνισμοί