Προκηρύξεις - διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 21/11/2011

ΛΕ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Επαναπροκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες της ενταγμένης, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013», πράξης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ»
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/457%CE%A1%CE%93-%CE%916%CE%92

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 16/11/2011

ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Επαναπροκήρυξη για πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του Έργου : «Στερέωση Αναστήλωση Μνημείων Ακρόπολης Λίνδου».

Περισσότερες πληροφορίες στο:
http://sites.diavgeia.gov.gr/tdpeae/ada/4577469%CE%97%CE%94%CE%97-%CE%9D...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

British Library
St Pancras, London
Imaging Scientist
£30,768 to £34,853 per annum (Grade B) 2 year fixed term contract

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 10/11/2011

Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Θεσσαλικών Σπουδών
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ "Θεσσαλίας -Στερεάς - Ηπείρου 2007-2013"
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/45%CE%928%CE%93-%CE%A038

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 07/11/2011

Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση Στερέωση Συντήρηση και Ανάδειξη Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Γουμένισσας Ν. Κιλκίς» με κωδικό MIS 346581 το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013»
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/45%CE%92%CE%9C%CE%93-3%CE%A9%CE%97

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Historic Interiors & Galleries Object Conservator, St Fagans: National History Museum
Contract: Temporary Contract (ending March 2013)
Salary: £20,978.52
Closing date: 10 November 2011 (by 5pm)
Interview date: 24 November 2011

Περισσότερες πληροφορίες στο:
http://www.museumwales.ac.uk/en/jobs/?id=621

The Royal Collection, London, UK
Senior Metalwork Conservator
Deadline for applications: 14 November 2011
Senior Metalwork Conservator: £35,000.00 package, per annum, plus training and benefits
Hours of work: 35 hours per week, over 5 days

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 03/11/2011

ΛΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες διερεύνησης αρχαιοτήτων του έργου (ΕΣΠΑ) «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.» (Ε65) το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013».

Περισσότερες πληροφορίες στο:
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=54117

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 02/11/2011

ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προκήρυξη πρόσληψης μίας (1) θέσης Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τ.Ε. με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών για τις ανάγκες
του έργου «Ανάδειξη – Ανάπλαση του Προϊστορικού Οικισμού, Στερέωση του Τάφου 75 και Φωτισμός
Ανάδειξης των Επισκέψιμων Τάφων στον Αρχαιολογικό Χώρο Βούντενης Πατρών (ΕΣΠΑ)».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 01/11/2011

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

Επαναπροκήρυξη δύο θέσεων επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου 1 Συντήρηση και Επανέκθση των Συλλογών του ΑΜΗ του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα του ΕΣΠΑ 2007 2013

Περισσότερες πληροφορίες στο:
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=53460

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 25/10/2011

ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Προκήρυξη για πρόσληψη συντηρητών αρχαιοτήτων και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) έτους, με δυνατότητα παράτασης, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του Έργου «Ολοκλήρωση Αποκατάστασης και Ανάδειξης Μνημείων Αρχαίας Μεσσήνης»
http://et.diavgeia.gov.gr/f/tdpeae/ada/45%CE%9F%CE%97469%CE%97%CE%94%CE%...

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Προκηρύξεις - διαγωνισμοί