Προκηρύξεις - διαγωνισμοί

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 12/07/2010

Ανακοινώσεις πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού:
1. Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Πελοποννησιακών Σπουδών (Αρ. Πρωτ: 05.07.2010 /604)
2. ΚΖ΄ΕΠΚΑ (Αρ. Πρωτ: 07.07.2010 /2791)
3. ΛΑ΄ΕΠΚΑ (Αρ. Πρωτ: 25.06.2010 /623)
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του Υπουργείου Πολιτισμού πατώντας στις παρακάτω διευθύνσεις:
1. http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=38939
2. http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=38937

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 09/07/2010

Ανακοινώσεις πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού:
1. ΛΣΤ' ΕΠΚΑ (Αρ. Πρωτ: 02.07.2010 /4244)
2. ΚΘ' ΕΠΚΑ (Αρ. Πρωτ: 22.06.2010 /1874)
3. 4η ΕΒΑ (Αρ. Πρωτ: 06.07.2010 /3613)
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του Υπουργείου Πολιτισμού πατώντας στις παρακάτω διευθύνσεις:
1. http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=38733
2. http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=38824

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 07/07/2010

Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού στη ΛΔ' ΕΠΚΑ (Αρ. Πρωτ: 02.07.2010 /2871).
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του Υπουργείου Πολιτισμού πατώντας στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=38773

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 05/07/2010

Ανακοινώσεις πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού
1. 20η ΕΒΑ (Αρ. Πρωτ: 25.06.2010 /1518)
2. 17η ΕΒΑ (Αρ. Πρωτ: 02.07.10/1525)
3. 18η ΕΒΑ (Αρ. Πρωτ: 05.07.2010 /1597).
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του Υπουργείου Πολιτισμού πατώντας στις παρακάτω διευθύνσεις:
1. http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=38734
2. http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=38738

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 02/07/2010

Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού στη 24η ΕΒΑ (Αρ. Πρωτ: 28.06.2010 /3454).
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του Υπουργείου Πολιτισμού πατώντας στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=38719

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 30/06/2010

Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων (Αρ. Πρωτ: 28.06.2010 /3503).
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του Υπουργείου
Πολιτισμού πατώντας στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=38612

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 29/06/2010

Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού στη ΛΕ' ΕΠΚΑ (Αρ. Πρωτ: 28.06.2010 /1639).
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του Υπουργείου Πολιτισμού πατώντας στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=38613

Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ - Προσφορά εργασίας

Το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ (Εμ. Παππά & Φιλελλήνων 11, 14 234 Ν.Ιωνία) αναζητά άτομα για ξενάγηση και φύλαξη της νέας έκθεσής του με τίτλο «ΑΩ».
Για πληροφορίες επικονωνήστε στο τηλέφωνο 2102758490

Προκήρυξη για πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέσεις επιστημονικών συνεργατών - εργαστηριακών συνεργατών - Ε.Ε.Μ. 2010 - 2011

Προκήρυξη για πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέσεις επιστημονικών συνεργατών - εργαστηριακών συνεργατών - Ε.Ε.Μ. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση ανάθεσης διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.

Προκήρυξη θέσεων εργασίας - 18/05/2010

Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού στη ΛΔ' ΕΠΚΑ (Αρ. Πρωτ: 14.05.2010 /1974).
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να εισαχθείτε στον ιστοχώρο του Υπουργείου Πολιτισμού πατώντας στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.yppo.gr/3/g32.jsp?obj_id=37672

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Προκηρύξεις - διαγωνισμοί