Προκηρύξεις - διαγωνισμοί

Προκηρύξεις θέσεων εργασίας 03-05/08/2011

ΔΣΑΝΜ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΟΥ ΝΑΡΘΗΚΑ ΚΑΙ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ ΤΟΥ Ι.Ν. ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΣΠΗΛΙΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ"-ΕΣΠΑ http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%9158%CE%93-%CE%921%CE%9C 13η ΕΒΑ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Job Title: Book and Paper Conservation Technician
Organisation: University of Oxford
Salary: £19,822 - 22,971 p.a.
Type: Full-Time Position
Location: Oxford, England
Closing Date: Wednesday, August 31st, 2011

Περισσότερες πληροφορίες στο:
http://www.museumjobs.com/jobdetails.php?JobID=6692

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 01/08/2011

ΙΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Επαναπροκήρυξη Πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου « Συντήρηση και ανάδειξη Αρχαίου Θεάτρου της Μίεζας (Φάση Β΄)» (Συνεχιζόμενο Έργο)

Περισσότερες πληροφορίες στο:
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=37642

Προκήρυξη θέσεων εργασίας

Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων (ΔΣΑΝΜ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"-ΕΣΠΑ

http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%A3%CE%94%CE%93-%CE%9D%C...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 29/07/2011

ΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Προκήρυξη των κάτωθι θέσεων : 1 Αρχαιολόγου ΠΕ, 5 Συντηρητών ΤΕ και 2 Ειδικευμένων Εργατών ΥΕ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για 5 μήνες στο έργο 2011ΣΕ01480100 ''Συντήρηση Βόρειας και Νότιας Κρηπίδας του Δωρικού Ναού Τραπεζάς Αιγίου (ΕΣΠΑ)"

Περισσότερες πληροφορίες στο:
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=37371

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 27-28/07/2011

ΚΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΩ (ΕΣΠΑ)

Περισσότερες πληροφορίες στο:
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=37115

ΚΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 26/07/2011

24η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΒΡΑΧΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΑ, N. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» του ΕΣΠΑ και εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την 24η ΕΒΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 22/7/2011

ΚΕ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Επαναπροκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιου επιστημονικού προσωπικού και εργάτη υψηλής εξειδίκευσης για τις ανάγκες του έργου «Συστηματική ανασκαφή στο λόφο Καστέλι στην πόλη Χανίων».
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%93-%CE%9F%C...

28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 20/7/2011

ΛΒ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ "ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ" ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ" OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%A30%CE%93-%CE%9E9%CE%A0

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 19/07/2011

8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού Τ.Ε Συντηρητών για την «Ολοκλήρωση εργασιών – αποκατάσταση τοιχογραφιών του ναού της Αγίας Θεοδώρας Άρτας» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την 8η Ε.Β.Α. (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%93-%CE%A7%C...

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Προκηρύξεις - διαγωνισμοί