Προκηρύξεις - διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 27/11/2012

ΛΗ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του υποέργου 2 (ΕΣΠΑ):Αρχαιολογικές Εργασίες για την κατασκευή στεγάστρου προστασίας στο ανάκτορο του Νέστορος
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%924%CE%A3%CE%99%CE%93-%CE%982%...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

21η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου γιατην εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων στα πλαίσια του έργου "Αποκατάσταση Ι.Ν. Σωτήρος Χριστού Mon Repos Παλαιόπολης Κέρκυρας".
Περισσότερες πληροφορίες στο:
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=127942

ΚΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Σύμβαση μίσθωσης έργου για Μουσειολόγο-Συντηρητή

Κέντρο Σύγχρονης Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Ζωγραφικής – Μουσείο Φρυσίρα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 16/11/2012

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των εργασιών του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007-2013» (Συνεχιζόμενο).
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=127222

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΛΕ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Επαναπροκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με βάση τις διατάξεις της αρ. 4 του άρθρου 2 του Π.3. 118/2007 και του άρθρου 12 αρ. 1 του Π.3. 99/1992 για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών “Συντήρησης, αισθητικής αποκατάστασης και κατασκευής αντιγράφων δύο ρωμαϊκών σαρκοφάγων του Φισκάρδου Κεφαλονιάς” (ΑΔΑ: Β432Γ-ΖΑΜ)
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%92432%CE%93-%CE%96%CE%91%CE%9C

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 31/10/2012

ΚΕ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Πρόσληψη ωρομίσθιου επιστημονικού προσωπικού για τις ανάγκες της ΚΕ΄Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στα Χανιά και στο Ρέθυμνο (ΑΔΑ: Β432Γ-64Υ)
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%92432%CE%93-64%CE%A5

ΚΑ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Επαναπροκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού - τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την ενταγμένη στο Ε.Π. Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου, Πράξη «Διαμόρφωση και Ανάδειξη Άσπρου Πύργου Σερίφου»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 29/10/2012

11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
1. Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες
του έργου: 2010ΣΕ01480122 «Ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων Δυτικής Μακεδονίας-στερέωση κάστρου Σερβίων».
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=122887

2. Επαναπροκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου: 2010ΣΕ01480031 «Αποκατάσταση Παλαιάς Μητρόπολης Βέροιας».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 26/10/2012

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΣΤΗ ΛΥΚΟΣΟΥΡΑ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Προκήρυξη για πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έργο «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Αρχαίου Θεάτρου Μεγαλόπολης».
http://www.tdpeae.gr/index.php?ID=oTNIa99Sk0y5DmzV&Rec_ID=881

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

THE BRITISH MUSEUM

Job Description:
The British Museum
Conservator: Stone, Wallpaintings and Mosaics
Conservation and Scientific Research
Full-time
Fixed-term contract: 6 months maternity cover with possibility of extension to 12 months
£24,381 per annum pro-rata
Ref: 1289250

Περισσότερες πληροφορίες στο:
https://atsv7.wcn.co.uk/search_engine/jobs.cgi?SID=amNvZGU9MTI4OTI1MCZ2d...

Job Description:
The British Museum

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 22-24/10/2012

ΚΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Προκήρυξη πρόσληψης τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες της ενταγμένης στο Ε.Π. Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου Πράξης «Ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Μήλου»
Περισσότερες πληροφορίες στο:
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=121754

ΚΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Προκηρύξεις - διαγωνισμοί