Προκηρύξεις - διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 22/10/2012

ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Ανάδειξη, Αναστήλωση και Συντήρηση των Κάστρων της Επαρχίας Πυλίας (Νιόκαστρο, Παλαιοναυαρίνο, Κάστρο Μεθώνης , Κάστρο Κορώνης)

Προκήρυξη μιας θέσης Συντηρητή Τ.Ε. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για δύο (2) μήνες με δυνατότητα παράτασης για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του Έργου «Αποκατάσταση του Καποδιστριακού Αλληλοδιδακτικού Σχολείου Μεθώνης ».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

UCL Qatar continues to recruit for positions at its growing campus in
Doha. Below are links to current adverts which might be of interest to
former Institute students. Please circulate widely as you see fit. These
posts are now live on the UCL website:

Lecturer, Museums and Heritage
https://atsv7.wcn.co.uk/search_engine/jobs.cgi?SID=amNvZGU9MTI4ODE5MyZ2d...

Lecturer, Archaeological Materials Science

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 19/10/2012

ΚΖ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων Τ.Κ. Αγιάννη και Ν. Τραπεζούντας».
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%9243%CE%9E%CE%93-%CE%A7%CE%9C%...

ΚΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 17/10/2012

22η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΤΕ Η ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%9243%CE%9B%CE%93-%CE%A9%CE%9E%...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 11/10/2012

ΚΑ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Επαναπροκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού - τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την ενταγμένη στο Ε.Π. Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου, Πράξη «Διαμόρφωση και Ανάδειξη Άσπρου Πύργου Σερίφου»
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%9243%CE%A9%CE%93-%CE%953%CE%9D

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8-9/10/2012

15η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Επαναπροκήρυξη πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του υποέργου 3 «Οργάνωση της μόνιμης έκθεσης του βυζαντινού μουσείου Διδυμοτείχου και υλοποίηση των συνοδευτικών επικοινωνιακών δράσεων» της Πράξης «Οργάνωση της μόνιμης έκθεσης του βυζαντινού μουσείου Διδυμοτείχου», ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013».\
Περισότερες πληροφορίες στο: http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=118946

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 05/10/2012

ΙΗ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και ειδικευμένων εργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του 2ου υποέργου «Σωστική ανασκαφή» της πράξης «Δίκτυο Ύδρευσης Λιμένα Θάσου», το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας - Θράκης 2007 – 2013».
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%924%CE%A4%CE%96%CE%93-%CE%A66%...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 03/10/2012

Γ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου για το έργο ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου της Παλαίστρας στο Λύκειο του Αριστοτέλους, επί της οδού Ρηγίλλης στην Αθήνα.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%924%CE%A4%CE%A7%CE%93-%CE%A1%C...

24η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για τις ανάγκες του έργου «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65» (Μεγάλο Έργο και Συνεχιζόμενο)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

«ΘΑΛΗΣ - ΕΚΠΑ - Ιερό Απόλλωνος – Παλαιοχριστιανικός Οικισμός στην Αλάσαρνα της Κω. Η
διαχρονική πορεία ενος αρχαίου ιερού και η μετεξέλιξή του σε παλαιοχριστιανικό
οικισμό»

Διαβάστε περισσότερα στο αρχείο που επισυνάπτεται:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 01/10/2012

ΛΣΤ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΗΣ& ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ"
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%924%CE%A4%CE%9C%CE%93-%CE%92%C...

ΛΓ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Προκηρύξεις - διαγωνισμοί