Προκηρύξεις - διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 12/08/2011

ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1. Προκήρυξη για πρόσληψη τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου του ΕΣΠΑ : «Συντήρηση – Στερέωση Μνημείων Δήλου στη Συνοικία του Θεάτρου, διαμόρφωση πορείας επίσκεψης».
http://et.diavgeia.gov.gr/f/tdpeae/ada/4%CE%91%CE%9C6469%CE%97%CE%94%CE%...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 11/08/2011

ΚΒ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΎ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΟΧΥΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΣΤΡΑΚΙ Ν. ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ"
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%9C%CE%A9%CE%93-789

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 09/08/2011

13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

1. Πρόσληψη δύο (2) ατόμων επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση Καθολικού Ι. Μονής Παληανής στο Βενεράτο Ηρακλείου» (Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 του ΕΣΠΑ)
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%9C%CE%92%CE%93-%CE%96%C...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 8/8/2011

2η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Πρόσληψη προσωπικού (Γ΄ ανακοίνωση), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του έργου "Μοναστηριακό Συγκρότημα Επισκοπής Σικίνου - Αποκατάσταση Κελιών και Συντήρησης Τοιχογραφιών Αγ. Άννας" ενταγμένου στο Ε.Π. "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013" της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΕΣΠΑ)
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%9C4%CE%93-%CE%A6%CE%A5%...

ΣΤ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Προκηρύξεις θέσεων εργασίας 03-05/08/2011

ΔΣΑΝΜ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΟΥ ΝΑΡΘΗΚΑ ΚΑΙ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ ΤΟΥ Ι.Ν. ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΣΠΗΛΙΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ"-ΕΣΠΑ http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%9158%CE%93-%CE%921%CE%9C 13η ΕΒΑ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Job Title: Book and Paper Conservation Technician
Organisation: University of Oxford
Salary: £19,822 - 22,971 p.a.
Type: Full-Time Position
Location: Oxford, England
Closing Date: Wednesday, August 31st, 2011

Περισσότερες πληροφορίες στο:
http://www.museumjobs.com/jobdetails.php?JobID=6692

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 01/08/2011

ΙΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Επαναπροκήρυξη Πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου « Συντήρηση και ανάδειξη Αρχαίου Θεάτρου της Μίεζας (Φάση Β΄)» (Συνεχιζόμενο Έργο)

Περισσότερες πληροφορίες στο:
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=37642

Προκήρυξη θέσεων εργασίας

Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων (ΔΣΑΝΜ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"-ΕΣΠΑ

http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%A3%CE%94%CE%93-%CE%9D%C...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 29/07/2011

ΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Προκήρυξη των κάτωθι θέσεων : 1 Αρχαιολόγου ΠΕ, 5 Συντηρητών ΤΕ και 2 Ειδικευμένων Εργατών ΥΕ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για 5 μήνες στο έργο 2011ΣΕ01480100 ''Συντήρηση Βόρειας και Νότιας Κρηπίδας του Δωρικού Ναού Τραπεζάς Αιγίου (ΕΣΠΑ)"

Περισσότερες πληροφορίες στο:
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=37371

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 27-28/07/2011

ΚΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΩ (ΕΣΠΑ)

Περισσότερες πληροφορίες στο:
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=37115

ΚΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Προκηρύξεις - διαγωνισμοί