Προκηρύξεις - διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 24/11/2011

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των εργασιών του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007-2013» (Συνεχιζόμενο)
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/457%CE%9A%CE%93-%CE%98%CE%A9%CE%91

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 22/11/2011

10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου « Αποκατάσταση-Ανάδειξη του Αρχαιολογικού χώρου των Μεσαιωνικών Σιδηροκαυσίων στα Στάγειρα της Χαλκιδικής»
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/457%CE%95%CE%93-91%CE%9B

25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου (ΕΣΠΑ) «Βυζαντινό Μουσείο – Οργάνωση και Λειτουργία μόνιμης Βυζαντινής έκθεσης».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 21/11/2011

ΛΕ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Επαναπροκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες της ενταγμένης, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013», πράξης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ»
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/457%CE%A1%CE%93-%CE%916%CE%92

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 16/11/2011

ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Επαναπροκήρυξη για πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του Έργου : «Στερέωση Αναστήλωση Μνημείων Ακρόπολης Λίνδου».

Περισσότερες πληροφορίες στο:
http://sites.diavgeia.gov.gr/tdpeae/ada/4577469%CE%97%CE%94%CE%97-%CE%9D...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

British Library
St Pancras, London
Imaging Scientist
£30,768 to £34,853 per annum (Grade B) 2 year fixed term contract

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 10/11/2011

Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Θεσσαλικών Σπουδών
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ "Θεσσαλίας -Στερεάς - Ηπείρου 2007-2013"
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/45%CE%928%CE%93-%CE%A038

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 07/11/2011

Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση Στερέωση Συντήρηση και Ανάδειξη Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Γουμένισσας Ν. Κιλκίς» με κωδικό MIS 346581 το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013»
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/45%CE%92%CE%9C%CE%93-3%CE%A9%CE%97

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Historic Interiors & Galleries Object Conservator, St Fagans: National History Museum
Contract: Temporary Contract (ending March 2013)
Salary: £20,978.52
Closing date: 10 November 2011 (by 5pm)
Interview date: 24 November 2011

Περισσότερες πληροφορίες στο:
http://www.museumwales.ac.uk/en/jobs/?id=621

The Royal Collection, London, UK
Senior Metalwork Conservator
Deadline for applications: 14 November 2011
Senior Metalwork Conservator: £35,000.00 package, per annum, plus training and benefits
Hours of work: 35 hours per week, over 5 days

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 03/11/2011

ΛΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες διερεύνησης αρχαιοτήτων του έργου (ΕΣΠΑ) «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.» (Ε65) το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013».

Περισσότερες πληροφορίες στο:
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=54117

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 02/11/2011

ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προκήρυξη πρόσληψης μίας (1) θέσης Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τ.Ε. με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών για τις ανάγκες
του έργου «Ανάδειξη – Ανάπλαση του Προϊστορικού Οικισμού, Στερέωση του Τάφου 75 και Φωτισμός
Ανάδειξης των Επισκέψιμων Τάφων στον Αρχαιολογικό Χώρο Βούντενης Πατρών (ΕΣΠΑ)».

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Προκηρύξεις - διαγωνισμοί