Προκηρύξεις - διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 29/12/2011

Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς>>10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου (ΕΣΠΑ) «Συντήρηση Κειμηλίων Αγίου Όρους» (Συνεχιζόμενο έργο).

http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=68173

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 22/12/2011

ΛΣΤ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/45%CE%A89%CE%93-%CE%A3%CE%93%CE%91

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 14/12/2011

Γ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Ανακοίνωση πρόσληψης για το έργο" Εργασίες για τη Δημιουργία Μουσειακών Αποθηκών-Ενοποίηση και Ανάδειξη τμήματος του Αρχαιολογικού Χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνος"

Περισσότερες πληροφορίες στο:
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=64940

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

The British Museum
London
Preventive Conservator /Preventive Conservation Scientist
£24,381 per annum. Fixed Term Contract; end date 31 July 2012 with possibility of extension
The British Museum is currently recruiting for a Preventive Conservator/Preventive Conservation Scientist to work within the Department of Conservation and Scientific Research.

Περισσότερες πληροφορίες στο:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 08/12/2011

13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση και συντήρηση τοιχογραφιών Ι. Ν. Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στην Κριτσά Ν. Λασιθίου» (Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 του ΕΣΠΑ)
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4565%CE%93-7%CE%A7%CE%A4

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 07/12/2011

Γ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών για τις ανάγκες του 2ου υποέργου “Εργασίες για τη Δημιουργία Μουσειακών Αποθηκών-Ενοποίηση και Ανάδειξη τμήματος του Αρχαιολογικού Χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνος” που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από τη Γ΄ΕΠΚΑ στο πλαίσιο του Έργου του ΕΣΠΑ «Δημιουργία Μουσειακών Αποθηκών και Ενοποίηση Τμημάτων του Αρχαιολογικού Χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνος»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 06/12/2011

Β Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΑΜΦΙΑΡΕΙΟ (ΚΑΛΑΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/456%CE%A3%CE%93-%CE%A5%CE%A45

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

THE NATIONAL GALLERY
Assistant Restorer

Department: Conservation
Salary: £28,492 - £34,997
Type: Fixed Term Part Time
Closing date: 21 December 2011
Interview date: Thursday 5th January 2012
Job ref:732
You will join the present team of conservators responsible for the care of the collection. You will be principally involved in the structural repair and loan preparation of paintings; you will also examine and report on loans, and travel with National Gallery paintings on loan. In addition, you may be asked to contribute to preventative conservation research.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 31/11/2011

ΛΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Επαναπροκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την ενταγμένη στο Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα 2007-2013 Πράξη Ανάδειξη Ρωμαϊκού Υδραγωγείου Νικόπολης Νομού Πρέβεζας

Περισσότερες πληροφορίες στο:
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=61591

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Προκηρύξεις - διαγωνισμοί