Προκηρύξεις - διαγωνισμοί

Προκήρυξη Επιλογής Προσωπικού 09/06/2011

2η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη δύο (2) υπαλλήλων ειδικοτήτων ΠΕ Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών, ΤΕ Συντηρητών σε αντικατάσταση δύο (2) υπαλλήλων αντίστοιχων ειδικοτήτων οι οποίοι δεν αποδέχτηκαν την πρόσληψή τους ή δεν παρουσιάστηκαν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Στερέωση – Συντήρηση βυζαντινών μνημείων της Νάξου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου 2007-2013» της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Προκήρυξη Επιλογής Προσωπικού στο Εξωτερικό

ASHMOLEAN MUSEUM
Objects Conservator (Egyptian Re-development)
Grade 6: Salary £25,854 - £30,870 p.a.

Περισσότερες πληροφορίες στο:
http://www.ashmolean.org/about/vacancies/

NATIONAL MARITIME MUSEUM
Paintings Conservator
Job Title: Paintings Conservator
Responsible to: Head of Paper, Painting and Frame Conservation
Conservation, preservation and interpretation of the National Maritime Museum’s paintings collection.

Περισσότερες πληροφορίες στο:

Προκήρυξη Επιλογής Προσωπικού 06/06/2011

ΚΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Ανακοίνωση πρόσληψης Τ.Ε. Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και ελλείψει αυτών Δ.Ε. Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Κ. ΖΑΚΡΟΥ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ» ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Περισσότερες πληροφορίες:
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=27669

23η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 4/6/2011

4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

1. Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων του ενταγμένου στο ΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» έργου «Συντήρηση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων υποδομών και οργάνωση έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Σύμης»
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%9134%CE%93-%CE%A0

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 3/6/2011

ΚΔ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Ανακοίνωση πρόσληψης Τ.Ε. Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και ελλείψει αυτών Δ.Ε. Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Κ. ΖΑΚΡΟΥ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ» ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 200 -2013
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%913%CE%9F%CE%93-%CE%A6%CE%A4

ΚΕ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 2/6/2011

ΚΑ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες της ενταγμένης στο Ε.Π. Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου Πράξης «Έκθεση αρχαιολογικού μουσείου Αγ. Κηρύκου Ικαρίας»
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%913%CE%A0%CE%93-%CE%A93

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 1/6/2011

ΛΓ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

1. Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την ενταγμένη στο Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα 2007-2013 Πράξη Ανάδειξη Ρωμαϊκού Υδραγωγείου Νικόπολης Νομού Πρέβεζας.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%A4%CE%96%CE%93-9%CE%A6

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 31/5/2011

ΣΤ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη 2 συντηρητών έργων τέχνης ΤΕ και 3 τεχνικών συντήρησης ΔΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικου δικαίου ορισμένου χρόνου για τις εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων του έργου 2011ΣΕΟ1480069.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%98%CE%A7%CE%93-%CE%A3%C...

ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προκήρυξη για την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, Λογιστή ΠΕ και Ειδικευμένων
Τεχνιτών Υ.Ε. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση

ICON - Conservation Internships in the UK

Icon - the Institute of Conservation - is offering three Internships of 6, 12 and 18 months' duration as part of its ongoing internship programme Skills in Practice, arising from the successes of the HLF-funded conservation training bursaries scheme. These placements - Preventive Conservation, Conservation of Paintings, Conservation of Books & Bound Materials - are generously funded by individual charities, trusts and employers.

ICON - Conservation Internships in the UK

Icon - the Institute of Conservation - is offering three Internships of 6, 12 and 18 months' duration as part of its ongoing internship programme Skills in Practice, arising from the successes of the HLF-funded conservation training bursaries scheme. These placements - Preventive Conservation, Conservation of Paintings, Conservation of Books & Bound Materials - are generously funded by individual charities, trusts and employers.

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Προκηρύξεις - διαγωνισμοί