Προκηρύξεις - διαγωνισμοί

Προκήρυξη Επιλογής Προσωπικού

Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων

Επαναπροκήρυξη για πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες
του Έργου : «Στερέωση Αναστήλωση Μνημείων Ακρόπολης Λίνδου».

Περισσότερες Πληροφορίες στο:
http://et.diavgeia.gov.gr/f/tdpeae/ada/4%CE%91%CE%983469%CE%97%CE%94%CE%...

Προκήρυξη Επιλογής Προσωπικού 24/05/2011

Γ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και ειδικευμένων εργατών με Σ.Ο.Χ, για το έργο Αποχέτευση ακαθάρτων ανατολικού και δυτικού τομέα Θριασίου Πεδίου,δευτερεύον δίκτυο, ορθη ανακοινοποίηση

Περισσότερες πληροφορίες στο:
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=25884

Προκήρυξη Επιλογής Προσωπικού

Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου «προληπτική συντήρηση και αποθήκευση του συνόλου των αντικειμένων ιστορικής σημασίας και των έργων τέχνης από το εσωτερικό του ανακτόρου στο Τατόι» με κωδικό ΟΠΣ 339432 το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013». (συνεχιζόμενο)

Περισσότερες πληροφορίες στο:
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=25678

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 20/5/2011

ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προκήρυξη για πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του Έργου :
«Προστασία, Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης».
http://et.diavgeia.gov.gr/f/tdpeae/ada/4%CE%91%CE%98%CE%98469%CE%97%CE%9...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 20/5/2011

Β Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων του ενταγμένου στο Ε.Π. «Αττική 2007-2013» έργου (ΕΣΠΑ) «Προστασία, συντήρηση και στερέωση του μεγάλου αναλήμματος και των αναθηματικών βάθρων στον αρχαιολογικό χώρο του Αμφιαρείου στον Κάλαμο Αττικής»
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%98%CE%98%CE%93-%CE%A0%C...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 19/5/2011

13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη δύο (2) ατόμων ωρομίσθιου προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση έργου «Συντήρηση των τοιχογραφιών του Ιερού Ναού της Παναγίας Γκουβερνιώτισσας» στις Ποταμιές Δ. Χερσονήσου
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%98%CE%99%CE%93-5%CE%A3

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 18/5/2011

ΚΒ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΒΡΟΥΛΙΑ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ ΕΡΓΟ (ΕΣΠΑ)
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%98%CE%A6%CE%93-%CE%9D%C...

28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Προκήρυξη Πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του έργου ΣΑΕ0148 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ι. Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΣΤΑ ΠΛΕΜΕΝΙΑΝΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» με κωδικό αριθμό 2010ΣΕ01480159 της ΣΑΕ 0148

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 17/5/2011

16η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

1. Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση
των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου (ΕΣΠΑ) « Αποκατάσταση Ναού Αγίων Αποστόλων Ενορίας Ελεούσης Καστοριάς» (ΑΝΑΚΟΙΝΩΠΟΙΗΣΗ)
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%98%CE%93%CE%93-%CE%97%C...

Προκυρύξεις θέσεων εργασίας - 16/05/2011

16η ΕΒΑ
1. Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου (ΕΣΠΑ) « Αποκατάσταση Ναού Αγίων Αποστόλων Ενορίας Ελεούσης Καστοριάς».
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%980%CE%93-%CE%92%CE%98
2. Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου (ΕΣΠΑ) «Αποκατάσταση του Ναού Αγίου Νικολάου του Τζώτζα στην Καστοριά».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 13/5/11

4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΥΚΟΥΝΙΩΤΗ
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%98%CE%9E%CE%93-%CE%9C%C...

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Προκηρύξεις - διαγωνισμοί