Προκηρύξεις - διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 03/10/2012

Γ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου για το έργο ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου της Παλαίστρας στο Λύκειο του Αριστοτέλους, επί της οδού Ρηγίλλης στην Αθήνα.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%924%CE%A4%CE%A7%CE%93-%CE%A1%C...

24η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για τις ανάγκες του έργου «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65» (Μεγάλο Έργο και Συνεχιζόμενο)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

«ΘΑΛΗΣ - ΕΚΠΑ - Ιερό Απόλλωνος – Παλαιοχριστιανικός Οικισμός στην Αλάσαρνα της Κω. Η
διαχρονική πορεία ενος αρχαίου ιερού και η μετεξέλιξή του σε παλαιοχριστιανικό
οικισμό»

Διαβάστε περισσότερα στο αρχείο που επισυνάπτεται:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 01/10/2012

ΛΣΤ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΗΣ& ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ"
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/%CE%924%CE%A4%CE%9C%CE%93-%CE%92%C...

ΛΓ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΤΑΤΕ

Job Title: Paper Conservator
Organisation: Tate
Salary: £27,150 p.a.
Type: Full-Time Position
Location: London, England
Closing Date: Friday, October 5th, 2012
Job Ref No: TG0329
Other Benefits: Annual Leave

Περισσότερες πληροφορίες στο:
http://workingat.tate.org.uk/pages/job_search_view.aspx?jobId=795&JobInd...

Job Title: Senior Sculpture Conservation Technician
Organisation: Tate
Salary: £22,900 p.a.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 27/09/2012

2η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Επαναπροκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών
υψηλής εξειδίκευσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για
τις ανάγκες του έργου «Ιερά Μονή Αγ. Νικολάου Βάνης στην Τήνο – Επισκευή και
αποκατάσταση καθολικού και τράπεζας» ενταγμένου στο Ε.Π. «Κρήτης και Νήσων
Αιγαίου 2007 – 2013» της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΕΣΠΑ).
Περισσότερες πληροφορίες στο:
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/find/thid:144

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 24/09/2012

ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΑΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΒΑΣΣΩΝ

Προκήρυξη για πρόσληψη τοπογράφου και συντηρητή, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια των αναγκών του Έργου: «Αποκατάσταση βορειότερων τμημάτων μακρών πλευρών ναού Επικούριου Απόλλωνα Βασσών»

Περισσότερες πληροφορίες στο:
http://www.tdpeae.gr/index.php?ID=oTNIa99Sk0y5DmzV&Rec_ID=860

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 17-18-19/09/2012

23η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιου επιστημονικού προσωπικού για την
εκτέλεση αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου «Προσθήκη νέας μονάδας
συνδυασμένου κύκλου (μονάδα V) καθαρής ισχύος 416,95MW στο ΑΗΣ Αλιβερίου» το οποίο
υλοποιείται με μνημόνιο συνεργασίας από την 23η ΕΒΑ και την ΔΕΗ Αλιβερίου.
Περισσότερες πληροφορίες στο:
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=114616

ΚΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Επαναπροκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού - τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 07/09/2012

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του υποέργου «Συντήρηση σταθερών και κινητών εκθεμάτων, τοιχογραφιών και κονιαμάτων στο Αχίλλειο» του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη του συγκροτήματος του Αχιλλείου στην Κέρκυρα», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από τη ΔΣΑΝΜ του ΥΠΠΟΤ με κωδικό με κωδικό MIS 364913 που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Προκηρύξεις - διαγωνισμοί