Προκηρύξεις - διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 05/09/2012

4η Eφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου
Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την ενταγμένη, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου 2007-2013», πράξη «Αποκατάσταση-ανάδειξη μεσαιωνικών μνημείων - οικισμού Χάλκης» για τις ανάγκες της 4ης ΕΒΑ.
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=111681

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 04/09/2012

4η Eφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου
Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την ενταγμένη, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου 2007-2013», πράξη «Συντήρηση και αποκατάσταση της Σταυροπηγιακής Μονής του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Ρουκουνιώτη στη Σύμη» για τις ανάγκες της 4ης ΕΒΑ.
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=111704

ΛΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών & κλασικών Αρχαιοτήτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 31/08/2012

ΛΑ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
Προκήρυξη πρόσληψης ωροµίσθιου επιστηµονικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες στο Αρχαίο Θέατρο Αβδήρων»
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=111039

15η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 23/08/2012

ΙΓ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Επαναπροκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο του υποέργου «Κατασκευή υπολειπόμενων εργασιών έργου επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας, Α' Φάση - Αρχαιολογία», του έργου «Κατασκευή υπολειπόμενων εργασιών έργου επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας, Α' Φάση», ενταγμένου στο ΕΣΠΑ, Ε.Π. «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από τη ΙΓ’ ΕΠΚΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 17/08/2012

Η΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Τεχνολογικά εργαλεία για την προώθηση της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς στις ακτές της Αδριατικής» στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας –
Περισσότερες πληροφορίες στο:
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=108789

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

GLASGOW MUSEUMS

Job Description: Assistant Conservator Stained Glass
Ref: GLA001225
£20873.75 - £24499.13 (Inclusive of non core payments)
Location: Burrell Collection, 2060 Pollokshaws Road, Glasgow G43

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 10/08/2012

23η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Για την πρόσληψη ωρομίσθιου επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου «Προσθήκη νέας μονάδας συνδυασμένου κύκλου (μονάδα V) καθαρής ισχύος 416,95MW στο ΑΗΣ Αλιβερίου» το οποίο υλοποιείται με μνημόνιο συνεργασίας από την 23η ΕΒΑ και την ΔΕΗ Αλιβερίου.
Περισσότερες πληροφορίες στο:
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=108433

22η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 06/08/2012

24η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΒΡΑΧΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΑ, N. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» του ΕΣΠΑ και εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την 24η ΕΒΑ.
Περισσότερες πληροφορίες στο:
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=107251

Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 03/08/2012

Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων
Προκήρυξη για πρόσληψη μιας θέσης Συντηρητή Τ.Ε. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για δύο (2) μήνες με δυνατότητα παράτασης για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του Έργου «Αποκατάσταση του Καποδιστριακού Αλληλοδιδακτικού Σχολείου Μεθώνης ».
http://www.tdpeae.gr/index.php?ID=oTNIa99Sk0y5DmzV&Rec_ID=820

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 31/07/2012

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
1. Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου «Συντήρηση τοιχογραφιών του νάρθηκα και ξυλόγλυπτου τέμπλου του Ι. Ναού Ζωοδόχου Πηγής στην Ι. Μονή Σπηλιάς Αγράφων » με κωδικό ΟΠΣ 332277 το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος-Ηπείρου 2007-2013».
http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=106133

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Προκηρύξεις - διαγωνισμοί