Προκηρύξεις - διαγωνισμοί

Προκήρυξη θέσεων εργασίας

ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

Προκήρυξη για πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Έργου: «Προστασία, Συντήρηση , Διαμόρφωση, Ανάδειξη του Προϊστορικού Οικισμού Παλαμαρίου Σκύρου. (γ’ φάση)»
http://www.tdpeae.gr/index.php?ID=oTNIa99Sk0y5DmzV&Rec_ID=335

Προκήρυξη θέσεων εργασίας 13/5/2011

Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου « Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Διονυσίου Καθολικών» το οποίο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Αττική 2007-2013» με κωδικό ΟΠΣ 305644

Περισσότερες πληροφορίες στο http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%98%CE%9E%CE%93-%CE%A4%C...

Προκήρυξη θέσεων εργασίας 13/5/2011

Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση Καθολικού Μονής Δαφνίου» με κωδικό ΟΠΣ 327067 το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013»(συνεχιζόμενο)

Περισσότερες πληροφορίες στο http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%98%CE%9E%CE%93-%CE%94%C...

Προκήρυξη θέσεων εργασίας 12/5/2011

ΚΘ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου «Σωστική ανασκαφική έρευνα στον οικισμό Ανάργυροι ΧΙΙΙα, στον τομέα Ε1 του ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου της Δ.Ε.Η. Α.Ε. στο Δήμο Αμυνταίου του Νομού Φλώρινας»

Περισσότερες πληροφορίες στο http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%98%CE%9A%CE%93-8%CE%99

Προκήρυξη Επιλογής Προσωπικού

21η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Παντοκράτορος Χριστού Λίνια Χλωμού Κέρκυρας» ενταγμένο στο ΕΣΠΑ

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα:

http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=23906

21η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Προκήρυξη θέσεων εργασίας 9/5/11

23η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΤΕΡΕΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΤΣΑΣΗ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΩΖΟΝΤΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ"

περισσότερες πληροφορίες: http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%98%CE%A1%CE%93-%CE%A5%C...

Προκήρυξη Πρόσληψης προσωπικού

28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Προκήρυξη Πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση-Συντήρηση του Ι. Ναού Σωτήρα Μεσκλά Δήμου Μουσούρων Ν. Χανίων» με κωδικό αριθμό 2010 ΣΕ01480180 της ΣΑΕ 0148.

Περισσότερες πληροφορίες:

http://digitallibrary.yppo.gr/Pages/itemview.aspx?documentID=23432

4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Προκήρυξη Επιλογής Προσωπικού

Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

24η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΒΡΑΧΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΑ, N. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» του ΕΣΠΑ και εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την 24η ΕΒΑ

Περισσότερες πληροφορίες στο:

Προκήρυξη θέσεων εργασίας 28/04/2011

-22η ΕΒΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΡΡΙΟ-ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%93%CE%9D%CE%93-7%CE%91

Προκήρυξη θέσεων εργασίας 20/04/2011

- ΙΑ' ΕΠΚΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ". ( Ανακοινοποίηση)
http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot/ada/4%CE%91%CE%93%CE%A4%CE%93-%CE%9B2

-ΙΑ' ΕΠΚΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Ν. ΚΛΙΤΥΟΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ". (Ανακοινοποίηση)

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Προκηρύξεις - διαγωνισμοί